28E Assemblea Sud-est Feminista

Assemblea Sud-est Feminista (Alacant – Múrcia)

Diumenge 28/01/2018

Saló d’Actes Municipal de Santomera (Plaza Borreguero Artés, 1)

10:30 hores

Orde del dia

 • Resum de la situació actual dels acords estatals – Trobada a Saragossa
 •  Què tipus d’organització territorial volem i per a què
  • Estructura d’organització
  • Presa de decisions
  • Repartiment de responsabilitats
 • Eines de comunicació interna i externa
  •  Quines utilitzar?
  • Com/qui les gestiona?
 • Posada en comú del treball dels col.lectius
 • Propostes d’accions coordinades
  • Elecció d’accions
  • Calendari: tasques/activitats
 • Data de la pròxima trobada

#HaciaLaHuelgaFeminista #CapALaVagaFeminista